Meer resultaten voor gracht

gracht
Gracht Wikipedia.
Toponyms for grachten are usually made by the suffixes gracht, singel which refers to the old circle-shaped canals, wal referring to the bank of the gracht, vest referring to a fortification, and kade Flemish: kaai; quay. The suffix diep is used in Groningen where it is a local word for a large canal.
Gracht GRB-objectenhandboek Grootschalig Referentiebestand Producten AGIV Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen.
Deze gracht is binnen de wegbaan Wbn gelegen, is gemiddeld dieper dan 0.5m en niet breder dan 3m. Ze wordt daarom opgenomen als gracht Wgr in het GRB. Ter hoogte van de inbuizing wordt de gracht Wgr onderbroken. Deze entiteit in Geopunt.
Gracht inbuizen Infrax.
Als je perceel moeilijk bereikbaar is omwille van een gracht, dan kan je vragen om de gracht gedeeltelijk in te buizen of om wijzigingen aan de inbuizing aan te vragen. De standaardbreedte van een overwelving bedraagt voor een woning 5 meter.
Gracht Wikipedia.
Onder gracht verstaat men ook: een langs de oevers bebouwd kanaal om of door een stad. In Belgisch-Nederlands wordt met een gracht ook wel een sloot bedoeld. Het woord komt van graft, waarin het woord graven duidelijk te herkennen is.

Contacteer ons