Resultaten voor gracht

gracht
Gracht Wikipedia.
Toponyms for grachten are usually made by the suffixes gracht, singel which refers to the old circle-shaped canals, wal referring to the bank of the gracht, vest referring to a fortification, and kade Flemish: kaai; quay. The suffix diep is used in Groningen where it is a local word for a large canal.
Gracht GRB-objectenhandboek Grootschalig Referentiebestand Producten AGIV Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen.
Deze gracht is binnen de wegbaan Wbn gelegen, is gemiddeld dieper dan 0.5m en niet breder dan 3m. Ze wordt daarom opgenomen als gracht Wgr in het GRB. Ter hoogte van de inbuizing wordt de gracht Wgr onderbroken. Deze entiteit in Geopunt.
Gracht inbuizen Infrax.
Als je perceel moeilijk bereikbaar is omwille van een gracht, dan kan je vragen om de gracht gedeeltelijk in te buizen of om wijzigingen aan de inbuizing aan te vragen. De standaardbreedte van een overwelving bedraagt voor een woning 5 meter.
Gracht Wikipedia.
De Thijssengracht was in de middeleeuwen een sloot, maar is in de 17e eeuw verbreed tot een gracht. Ook kwam het voor dat een gracht als een nieuwe waterloop werd gegraven. Belangrijke redenen voor de aanleg en instandhouding van de grachten zijn en waren: afwatering, transport, verdediging en riolering.

Contacteer ons